Konkursi

Aktuelni konkursi na programu:

Javni poziv za nabavku usluge finansijske revizije projekta CSOnnect

Zainteresovani kandidati (revizorske kuće) mogu podneti svoje ponude najkasnije do 27. novembra u 17 časova.  Ponuda treba da bude podneta na srpskom i engleskom jeziku u elektronskom obliku (instrukcije su date u tenderskom dokumentu).

Za dodatne informacije:  Telefon: +381 (0)11 33 45 775; +381 (0)11 33 45 778 ili e-mail: office.coserbia@rec.org.

Prethodni konkursi na programu: 

Poziv za eksperte za evaluacionu komisiju

Poziv za dostavljanje prijava za institucionalne grantove