Master kurs - Zlatibor

Od 20. do 24. februara 2017, na Zlatiboru, u hotelu ’’Olimp’’, u okviru CSOnnect programa, održan je Master kurs kojem su prisustvovali predstavnici 11 organizacija dobitnika granta.

Master kurs je bio osmišljen tako da obuči predstavnike civilnog društva i podstakne njihovu diskusiju, kao i da motiviše društvo da se uključi u kompleksni proces evropskih integracija Republike Srbije, koji će imati uticaja na sve građane. Pregovaračkim procesom rukovodi Vlada, ali prepoznata je potreba da se i organizacije civilnog društva aktivno uključe i postanu stvarni partneri u usmeravanju ovog procesa. Organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu i u implementaciji propisa Evropske unije u Srbiji. Organizacije koje su učestvovale na Master kursu, odnosno njihovi predstavnici, radili su na ojačavanju svojih institucionalnih kapaciteta kako bi imali aktivnu ulogu u zagovaranju i praćenju javnih politika u pregovaračkom procesu.

Učesnicima je prikazana trenutna pozicija Republike Srbije u procesu EU integracija, a potom   predočene osnovne direktive zakonodavstva EU, kao i status transpozicije istih. Nakon prezentacija eksperata iz resornih ministarstava, omogućena im je i diskusija sa predstavnicima vlasti koji poseduju potrebne informacije relevantne za ove teme. Pored toga, predočena su iskustva Litvanije, iz kojih se može dosta naučiti i saznati o specifičnostima samog procesa. Uloga organizacija civilnog društva je od velikog značaja, jer organizacije pripremaju i upoznaju građane sa brojnim direktivama i propisima Evropske unije.

Razgovaralo se o kvalitetu voda,  klimatskim promenama, upravljanju otpadom, kontroli industrijskog zagađenja, zaštiti prirode, horizontalnom zakonodavstvu, postojećim skrininig izveštajima, nadležnostima, planovima za buduću transpoziciju i izazovima u finansiranju i implementaciji. 

Kroz plenarne sesije i diskusije, učesnici su prošli kroz teme koje će organizacije civilnog društva obrađivati kroz projekte i javne događaje. Razmatrane su mogućnosti zajedničkog delovanja, kao i tokovi realizacije javnih događaja organizacija podržanih od strane CSOnnect programa. Kroz zanimljive i interaktivne radionice, učesnici su takođe radili i na matricama kolaborativne komunikacije i na razradi osnovnih veština efikasnog prezentovanja, kako bi sadržaj koji žele da predstave na najbolji način dospeo do šire javnosti.

Poslednjeg dana, učesnici Master kursa su sa novinarkom, urednicom i voditeljkom Natašom Miljković simulirali, na zadatu temu, debatu u televizijskom studiju.