Održan prvi trening za novinare i urednike medija u Srbiji kroz CSOnnect program

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) je u okviru CSOnnect programa organizovao je u Sentandreji (Mađarska) trodnevnu obuku za novinare i urednike u medijima iz Srbije koji se bave životnom sredinom.

Za aktivno uključivanje građana u proces pristupanja Republike Srbije neopohodne su pravovremene i precizne informacije, kako o toku samog procesa, tako i o aktuelnim problemima u životnoj sredini i posledicama nerešavanja istih. Da bi takve informacije motivisale građane na aktivno delovanje, neophodno je da budu vidljive, i upravo je u tome moć i pokretački potencijal medija. Trodnevni trening, koji se održava u Sentandreji, u konferencijskom centru REC-a, otvorio je Mihail Dimovski, izvršni direktor REC-a, koji je istakao da je misija REC-a da rešava problema životne sredine, a uspešnost tog procesa je mnogo izvesniji uz podršku medija koji će ovu temu učiniti aktuelnom i u svom izveštavanju je predstaviti kao temu od posebne važnosti.

Učesnicima treninga (njih 25) o ulozi medija u rešavanju problema, govorio je Matt McGrath, novinar i urednik BBC-a, koji je poručio kolegama da je njima odgovornost da li će debatovati na određene teme ili ne, da li će se edukovati i kroz svoj rad edukovati druge i da li će prenositi glas nezadovoljstva građanki i građana? «Baviti se životnom sredinom predstavlja poseban izazov za novinare, često se dešava da istraživanje od godinu dana stane u prilog od sedam minuta, a zainteresovanost publike vas opet vraća na bavljenje određenim temama, koliko god da ste imali poteškoća prilikom snimanja istih. Saradnja novinara, forumi na kojima se razmatraju bitna pitanja za životnu sredinu i svaka druga vrsta umrežavanja imaju veliki potencijal kada je u pitanju razmena informacija, njihova verodostojnost i brzina u izveštavanju, savetovadna i druge vrste pomoći» naveo je Matt McGreath. Iz svog 25 godina dugog novinarskog iskustva govorio je i o mehanizmima i praktičnim tehnike koje on lično i BBC koriste u cilju što kvalitetnijeg izveštavanja u različitim okolnostima, kao i koje sve novije tehologije i aplikacije upotrebljavaju kako bi temu približili čitaocima, gledaocima i slušaocima BBC radija. «Sa novim vremenom, sve velike medijske kuće prinuđene su da prave nove digitalne strategije kako bi zadržali postojeće i privukli nove interesente. Izbalansirati načine na koje govorimo o temama, ubaciti pozitivan pristup, ljudi razmisljaju pozitivno i to ima efekta na njihovo dalje delovanje. Način na koji se prilagođavamo vestima, na koji način ih prenosimo, vizuelno i energetski od velikog su značaja za to kako će se ta vest doživeti. Snimanje materijala, prilagođavanje formata, zadržaće publiku da nakon vesti sačeka i vašu analizu, a na vama je da ona bude kvalitetna kako bi se opet vratili i pratili vaše nove priče. Živimo u vremenu kada postoje podaci o svemu, više nego ikada pre, potrebno je samo pronaci dobre mehanizme koji ce vam obezbediti pristup istim», dodatno je naveo gospodin McGreath.

Drugog i trećeg dana treninga svoja iskustva u izveštavanju u životnoj sredini, sa posebinim fokusom na pripremu reportaža iz perioda kada su Češka i Poljska pristupale Evropskoj uniji, predstavili su novinari i urednici iz ove dve zemlje.

«Podizanje ekološke kulture, širenje ekološke svesti koja kao proizvod ima pozitivne promene u ponašanju ljudi, predstavlja kompleksan proces. Mediji predstavljaju značajan deo naše svakodnevnice, bilo da se radi o tradicionalnim ili socijalnim medijima, preko njih se determiniše društvena sredina i podiže svest građana na teme koje se nalaze u fokusu javnog govora. Upravo iz ovih razloga neophodno je temu životne sredine smestiti u javni govor i učiniti je aktuelnom na više nivoa, od tekućih ekoloških problema do vidljivosti pregovaračkog procesa koji se odnosi na Poglavlje 27» rekao je Igor Kostić, ekspert Regionalnog centra za životnu sredinu koji je organizator gorepomenutnog treninga.