Pristupni pregovori Srbije i EU za Poglavlje 27 - fokus za delovanje organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine

O važnosti priključenja Srbije Evropskoj uniji, ali i o detaljima ovog važnog procesa, na radionici u «Mokrin House» govorili su Ola Andresen, savetnik, Ambasada Švedske, prof. dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i doc. dr Mirjana Drenovak- Ivanović, članica pregovaračkog tima za Poglavlje 27.

Predstavnice i predstavnici udruženja građana, koje su finansijski podržane kroz «Program podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine», uzeli su učešće na  radionici o pristupnim pregovorima Republike Srbije i Evropske unije za Poglavlje 27. Radionica je održana u Mokrinu od 26 – 29. juna 2017. godine i kao postavljeni cilj imala je da predstavnicima organizacija civilnog društva još više približi proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, ali i da im kroz dijalog sa članicama pregovaračkog tima omogući da saznaju kako teče pripremni proces izrade Nacrta pregovaračke pozicije.

O važnosti priključenja Srbije Evropskoj uniji, ali i o detaljima ovog važnog procesa, na radionici u «Mokrin House» govorili su Ola Andresen, savetnik, Ambasada Švedske, prof. dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i doc. dr Mirjana Drenovak- Ivanović, članica pregovaračkog tima za Poglavlje 27.

Ola Andrsen, savetnik u  Odeljenju za Međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji, istakao je da Kraljevina Švedska podržava saradnju javnog i civilnog sektora u Srbiji, kao i da je veliki procenat donacija njegove Vlade usmeren i na rešavanje problema u životnoj sredini u Srbiji. «Švedska je članica Evropske unije, a Evropska unija je jedan od najvećih donatora Srbije, što je jasan pokazatelj koliko je Srbija bitna Evropskoj uniji, kao zemlja u procesu pridruživanja. Želeo bih da naglasim da Švedska ima politiku zasnovanu na rodnim načelima, što znači da u svemu što radimo uzimamo u obzir rodni aspekt, a životna sredina uvek obuhvata i rodnu perspektivu. Nama, kao Ambasadi Švedske, je bitno da u Srbiji ostvarimo funkcionalna partnerstva sa institucijama Republike Srbije ali i sa organizacijama civilnog društva». Ono što je dodatno apostrofirao je da «civilno društvo ima važnu ulogu u praćenju dijaloga institucija Srbije sa Evropskom unijom i da su pitanja rešavanja problema u životnoj sredini jednako «teret koji dele država i građani». Formiranje novog Ministarstva zaštite životne sredine, gospodin Andersen je ocenio kao veoma pozitivno jer smatra da će napredak po pitanju otvaranja Poglavlja 27 biti siguran, ali i da će se mnogo više i sistematičnije raditi na nagomilanim problemima u oblasti zaštite životne sredine.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prof. dr Tanja Miščević, govorila je o složenosti pregovaračkog procesa i velikom broju uslova koje treba ispuniti kako bi se ostvario napredak u procesu pristupanja. Broj merila stalno raste, a kako se menjaju društvene prilike u EU javlja se i potreba za kreirenjem novih merila. Kada je reč o Poglavlju 27, istakla je «da je to poglavlje za koje će institucije tražiti najduže vremenske okvire, jer pored toga što je najskuplje i najzahtevnije, neophodno je izgraditi kapacitete kako na državnom, ali mnogo više, na lokalnom nivou, koji će voditi proces rešavanja problema». Profesorka Miščević istakla je da će «veliki izazov biti da koristeći princip cirkularne ekonomije, problem pretvorimo u korist i iskoristimo reciklažu kao potencijal za investicije i nova radna mesta». Dodatno, prof. Miščević navela je da je «momenat ulaska u članstvo EU važan jer ćemo imati mogućnost za povlačenje većih sredstava, ali je takođe i ovaj tranzicioni period jako bitan jer iz njega moramo maksimalno da iskoristimo opredeljeni novac iz pretpristupnih fondova i donacija koje država dobija kroz bilateralne fondove». Šefica Pregovaračkog tima istakla je važnost uloge koju civilno društvo ima u monitoringu pregovaračkog procesa, i poručila okupljenim predstavnicima da maksimalno iskoriste Nacionalni konvent o Evropskoj uniji kao prepoznato telo. Ona je podržala delovanje organizacija civilnog društva koje deluju pod okriljem CSOnnect programa, naglasivši da je razumevanje potrebe promene svesti kada je ekologija u pitanju, naš najveći unutrašnji problem i izazov.

Članica pregovaračkog tima za Poglavlje 27 doc. dr Mirijana Drenovak – Ivanović. istakla je da je statistika u životnoj sredini jako loša, da su pred institucijama Republike Srbije veliki izazovi: pravni (skoro trećinu svih propisa čine propisi iz oblasti životne sredine), ekonomski (troškovi prilagođavanja standardima EU iznosi oko 10,6 milijardi evra dok primena tih propisa donosi duplo veće koristi) i administrativni (nedostatak administrativnog kapaciteta, posebno u lokalnim samoupravama).  «Da bi se videli rezultati, potrebno je da prođe mnogo godina ali isto tako, da se uključi veliki broj aktera, i to ne samo institucije, već i industrija i organizacije civilnog društva, ali svi građani koji će podržati reformski proces i primenu propisa iz sfere životne sredine», istakla je profesorka Drenovak - Ivanović.

Programska direktorka Centra za evropske politike (CEP), Milena Lazarević je na radionici u Mokrinu govorila o procesu kreiranja javnih politika, ali i o zahtevima koji dolaze u okviru procesa pristupanja EU. Ona je kroz praktični grupni rad sa učesnicima, koristeći metodologiju «World Café-a», pomogla da učesnici identifikuju ključne probleme, prioritizuju potencijalna rešenja, i definišu odgovorne aktere i izvore finansijskih sredstava za implementaciju datih rešenja. Predstavljanjem ključnih zahteva Evropske unije i kriterijuma za države kandidate, trenutnog statusa izrade Nacrta pregovaračke pozicije, i nakon realizovane radionice i  rada u grupama, uloga civilnog sektora je pojašnjena i jasnije definisana u pregovaračkom procesu, u cilju da se  što više organizacija na što bolji način pozicionira kao partneri institucijama Republike Srbije na evropskom putu, preuzimajući ulogu ,,budnog oka“, za sve faze procesa. Pored korisnih informacija o trenutnom statusu izrade Nacrta pregovaračke pozicije Republike Srbije i narednim planiranim koracima, kroz praktičan rad u grupama, predstavnici organizacija u okviru CSOnnect programa definisali su i dalje planove delovanja u oblasti životne sredine.

Radionica o pristupnim pregovorima Srbije i EU za Poglavlje 27 realizovana je u okviru «Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine» koje finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj – Sida. Ova radionica realizovana je u partnerstvu sa Centrom za evropske politike (CEP).