Studijska poseta Hrvatskoj za predstavnike organizacija civilnog društva iz Srbije

Ovaj studijski program organizovan je sa ciljem da organizacije iz Srbije bolje upoznaju EU integracije u oblasti zaštite životne sredine kroz konkretan primer, i u dijalogu sa ključnim akterima koji su u Hrvatskoj na različite načine participirali u ovom procesu.

Predstavnici organizacija civilnog društva, koje su dobitnici grantova u okviru CSOnnect programa, učestvovali su u studijskoj poseti Republici Hrvatskoj od 22. do 27. maja 2017. godine. Učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa predstavnicima tri ključna Vladina tela zadužena za podršku razvoju civilnog društva i koordinaciju dijaloga između civilnog društva i države. Vesna Lendić Kasalo, vršiteljka dužnosti direktorke Ureda za udruge, predstavila je rad ove Vladine institucije, čiji je cilj stvaranje uslova za saradnju i partnerstvo između države i organizacija registrovanih u Hrvatskoj. Ona je takođe govorila i o istorijatu ove institucije i kako je tekao proces jačanja civilnog društva i unapređenje saradnje sa državom. Rad Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva predstavio je Pavle Schramadei, koji je objasnio načine na koje država sistemski, kroz svoje fondove, podržava i finansira udruženja u Hrvatskoj. Finansijaksa sredstva kojima upravlja Nacionalna zaklada dolaze iz profita koji ostvaruje Hrvatska Nacionalna lutrija. Interesantan je podatak da se čak 50% profita Nacionalne lutrije sliva u fond koji je namenjen civilnom društvu, i to pre svega za konkurse za institucionalne grantove. Emina Bužinkić, predsednica Saveta za razvoj civilnog društva, predstavila je rad ovog tela, koji čine predstavnici udruženja i Vlade, i čija je uloga da savetuje Vladu u vezi sa civilnim društvom. Sva dokumenta koja država donosi se pre usvajanja šalju Savetu koji dalje koordinira konsultativni proces prilikom donošenja odluka.

Predstavnici najznačajnijih organizacija civilnog društa koje deluju u Hrvatskoj, i koje su na određen način participirale u EU integracijama ove zemlje su predstavili njihov angažman u ovom procesu iz svog ugla. Među njima su bili: Irma Popović Dujmović, predstavnica WWF Adria, koja je govorila o radu ove globalne organizacije u našem regionu, zatim Maja Božićević Vrhovčak, koja je govorila o radu Društva za oblikovanje održivog razvoja- DOOR. Ivan Novosel je govorio o radu Platforme 112, neformalne koalicije nevladinih organizacija, koja broji 71 članicu iz oblasti ljudskih prava, demokratizacije, životne sredine, odgoja i obrazovanja i javnog interesa. Ova zagovaračka koalicija organizovana je sa ciljem inteziviranja pritiska na institucije Hrvatske da ispuni 112 uslova, na koje se država obavezala u procesu pristupanja EU. Iako je danom pristupanja Hrvatska ispunila svega 6 navedenih uslova, ova koalicija je nastavila svoje delovanje, i danas se aktivira uvek kada je potrebno izvršiti pritisak na institucije države u oblastima u kojima deluju članice Platforme.

O politici Republike Hrvatske u vezi sa različitim oblastima koje pokriva Pregovaračko poglavlje 27 i načinima na koje se civilno društvo aktiviralo, govorili su eksperti Zelene akcije. O iskustvu Hrvatske u vezi sa procesom pregovora govorila je Željka Leljak Gracin, direktorka i dugogodišnja pravnica Zelene akcije, koja je i sama učestvovala u velikom broju procesa.  Bernard Ivčić otvorio je diskusiju na temu transporta, Toni Vidan govorio je o energetici, a Enes Ćerimagić o upravljanju otpadom. Učesnike su posebno zanimale javne kampanje u kojima Zelena akcija ima velikog uspeha, načinima na koje animiraju široku javnost, i veštine komunikacije sa medijima.

Za učesnike studijske posete organizovan je jednodnevni izlet u Vukmerić- reciklirano imanje koje vodi organizacija ZMAG, koja se bavi edukacijom u oblasti održivog življena, permakulture, prirodne gradnje kuća, jednostavnih rešenja za korišćenje održivih oblika energije, prečišćavanje otpadnih voda i smanjenje generisanja otpada iz domaćinstva.

Pored organizacija civilnog društva i institucija čije je delovanje direktno vezano za saradnju sa civilnim društvom, učesnici studijske posete su imali priliku da razgovaraju i sa predstavnicima sledećih institucija- Poverenicom za informacije od javnog značaja, Anamarijom Muso, Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu Brankom Ilakovac i Irenom Štrbenac i Kancelarijom Pučke pravobraniteljke Republike Hrvatske, Majom Hasanbašić. Učesnici su sa predstavnicima ovih institucija razgovarali o različitim aspektima zaštite životne sredine i njihovoj ulozi u EU integracijama.

Pored mnoštva korisnih predavanja, na kojima su učesnici studijske posete slušali o procesu EU integracija sa aspekta različitih aktera, ovo je bila prilika za organizacije civilnog društva iz Srbije da dodatno unaprede komunikaciju sa kolegama iz Hrvatske, uspostave nove kontakte i otvore mogućnosti za saradnju u budućnosti.