O nama

Ukoliko imate pitanje, sugestiju ili predlog, popunite prijavu i kontaktirajte nas!

REC

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Europu (REC) je međunarodna organizacija sa misijom pomaganja u rešavanju problema u zaštiti životne sredine. REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između vlada, nevladinih organizacija, poslovnog sektora i drugih zainteresovanih strana, i podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u zaštiti životne sredine.

REC su 1990. godine osnovale Sjedinjene Američke Države, Evropska komisija i vlada Mađarske. Potpisnici povelje o osnivanju danas su vlade 30 zemalja. REC ima kancelarije u 17 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Estonija, Hrvatska, Letonija, Litvanija, Mađarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Turska. Sedište je u Sentandreji, u Mađarskoj.

REC aktivno učestvuje u ključnim globalnim, regionalnim i lokalnim procesima i doprinosi rešavanju problema u životnoj sredini unutar i izvan svoje mreže kancelarija, prenoseći znanje i iskustvo zemljama i regijama.

Najznačajniji donatori REC-a su Evropska komisija i vlade Albanije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Finske, Francuske, Holandije, Italije, Japana, Mađarske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Malte, Nemačke, Norveške, Poljske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i ostale međuvladine i privatne institucije.

www.rec.org

SIDA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) je vladina agencija koja radi u ime švedskog parlamenta i vlade, sa osnovnom misijom da se smanji siromaštvo u svetu . Kroz svoj rad i u saradnji sa drugima, SIDA doprinosi implementaciji Švedske politike za globalni razvoj (Sweden’s Policy for Global Development – PGU).

SIDA deluje u cilju sprovođenja švedske razvojne politike koja će omogućiti siromašnim ljudima da poboljšaju svoje živote. Drugi deo aktivnosti ove agencije jeste da sprovodi reforme u saradnji sa zemljama istočne Evrope, što se finansira kroz posebne finansijske programe. Treći deo njihove misije je da distribuiraju humanitarnu pomoć ljudima kojima je pomoć potrebna.

Sida sprovodi programe razvojne pomoći u ukupno 33 zemlje u Africi, Aziji, Evropi i Latinskoj Americi.

www.sida.se

Ukoliko imate pitanje, sugestiju ili predlog, popunite prijavu i kontaktirajte nas!